CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU SỐ 5-HẢI DƯƠNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Lỗ Sơn - Xã Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại : Ngày hoạt động: 20/09/2002 (Đã hoạt động 13 năm)
Tên giám đốc : Nguyễn Doãn Đỉnh