18883

Công ty cổ phần nông nghiệp ngôi sao xanh ~ Đồng hành cùng nông dân

BLUE STAR AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ : Thôn Phú Lương, xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại : 03203.751368
Fax : 03203 751368
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Online_suppport
Kết nối mạng xã hội
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM
9:01 15/06/2013
Triển khai chương trình trồng ớt tại các tỉnh phía bắc
9:24 28/05/2013
Sau 6 năm thàng lập - Công ty Cổ phần nông nghiệp Ngôi Sao Xanh - Hải Dương đã có sự phối hợp rất tốt với các HTX, các cấp HND và các tổ chức cá nhân khác trong việc chuyển giao tiến bộ KHKT mới trong sản xuất lúa và rau màu cho nông dân. Đặc biệt hiệu quả ...
16:54 21/05/2013
Giá : 30.000 VND
Giúp lá xanh - Sinh trưởng nhanh Tăng khả năng quang hợp Tích luỹ dinh dưỡng   
16:50 21/05/2013
Giá : 30.000 VND
Kích thích ra hoa -  đậu quả   Quả, củ  nhanh lớn - Vị ngọt đượm...
16:45 21/05/2013
Giá : 30.000 VND
  Tăng sức đề kháng cho cây - Tăng năng suất, chất lượng hiệu quả
16:34 20/05/2013
Giá : 30.000 VND
Ra rễ nhanh - Hạn chế nứt than, héo xanh,Tăng tỷ lệ ra hoa đậu quả
16:41 18/01/2013
ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG TY CPNN NGÔI SAO XANH TRÊN GIỐNG LÚA  XT - 28
15:35 21/01/2013
Hiẹu Quả xử lý mạ bằng công nghệ mới
16:59 18/01/2013
1. §èi víi m¹ ®· gieo 2. §èi víi m¹ xu©n muén gieo trªn s©n
15:44 23/01/2013
Giá : 30.000 VND
Bén rễ nhanh - Đẻ nhánh hữu hiệu  Đòng to - Trỗ đều - Tăng năng suất, chất lượng
16:23 18/01/2013
mô hình sản xuất giống  lúa mới XT27 ÁP DỤNG PHÂN BÓN XANH CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LƯƠNG THỰC
8:12 17/01/2013
Giá : Liên hệ
Giúp lá xanh - Sinh trưởng nhanh Tăng khả năng quang hợp Tích luỹ dinh dưỡng
8:09 17/01/2013
Giá : Liên hệ
Ra rễ nhanh - Hạn chế héo xanh, nứt thân Tăng tỷ lệ ra hoa đậu quả
15:40 23/01/2013
Bén rễ nhanh - Đẻ nhánh hữu hiệu Đòng to - Trỗ đều - Tăng năng suất, chất lượng
8:01 17/01/2013
Giá : 30 VND
Tăng sức đề kháng cho cây - Tăng năng suất, chất lượng hiệu quả
8:04 17/01/2013
Giá : Liên hệ
Kích thích ra hoa đậu quả   Quả, củ  nhanh lớn